A Prekladateľ
francúzskeho jazyka
PROFESIONÁLNY Tlmočník
Potrebujete tlmočníka alebo úradný preklad?

Viac ako 18 rokov poskytujem prekladateľské a tlmočnícke služby všade vo svete

Som profesionálny konferenčný tlmočník a prekladateľ francúzskeho jazyka v slobodnom povolaní, zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR – vyhotovujem úradné preklady dokumentov. Po úspešnom absolvovaní tzv. akreditačných skúšok v Bruseli externe tlmočím v inštitúciách EÚ – Európskom parlamente, Rade EÚ a na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu.

Tlmočím na medzinárodných konferenciách, školeniach, obchodných rokovaniach, sobášoch či súdnych pojednávaniach kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí. Som akreditovaným členom Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov.

Roman Gajdoš

tlmočník a prekladateľ

Ponúkam úradné/súdne preklady a tlmočenie.

Preklady

Vyhotovujem preklady na úradné či všeobecné účely. Najčastejšie sú to rodné listy, vysvedčenia, diplomy, výpisy z registra trestov, zmluvy, technické preukazy, faktúry, rozsudky.

Tlmočenie

Tlmočím simultánne (v kabíne) na medzinárodných konferenciách, seminároch alebo konzekutívne na prednáškach, príhovoroch, workshopoch.

Konferenčný servis

Zostavím tlmočnícky tím zložený výlučne zo skúsených profesionálnych tlmočníkov a poradím s výberom dodávateľa tlmočníckej techniky (kabíny, slúchadlá, atď.).

Máte otázku?

Neváhajte ma kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára
alebo na čísle +421 (0) 905 123 621

Považská 18, 040 11 Košice, Slovenská republika
+421 (0) 905 123 621